menu bars

Gregg Braden

Nové informace o semináři níže

Vstupenky
Odkaz na záznam z akce, která proběhla 21.8.2021: http://oneavstream.cz/GreggBraden/Account/Login.

Přístupový kód jsme rozesílali všem účastníkum e-mailem. Pokud jste kód neobdželi a máte vstupenku na seminář, kontaktujte nás na e-mail info@greggbraden.cz.

Nové aktuální informace - 3. srpna 2021

Video Gregga Bradena pro účastníky semináře v Praze:

Vážení přátelé Gregga Bradena,

Omlouváme se za zpoždění v komunikaci. Do poslední chvíle jsme doufali v uskutečnění semináře, naplánovaného živě na 21.08. 2021 s Greggem Bradenem a z toho důvodu jsme doposud neinformovali všechny účastníky, neboť jsme do poslední chvíle nevěděli, zda- li se akce uskuteční či nikoliv. Výše můžete zhlédnout video sdělení a prohlášení Gregga Bradena pro účastníky jeho semináře v Praze, týkající se právě tohoto naplánovaného a zrušeného semináře.
Vzhledem ke složité situaci spojené se všemi záležitostmi a opatřeními kolem Covidu v České republice i v USA není možné nakonec živý osobní seminář Gregga Bradena v Praze v plánovaném termínu uskutečnit a ten se uskuteční v náhradním termínu příští rok 2022.

Je nám to všem líto, ale epidemie koronaviru bohužel nadále zcela znemožňuje uspořádání dané akce.

Velmi Vám děkujeme za vaši trpělivost a za Vaši podporu, kterou od Vás, od mnohých účastníků semináře, dostáváme. Jakožto bonus pro všechny účastníky jeho semináře v Praze jsme se společně s Greggem Bradenem rozhodli zorganizovat následující akci:


Dne 21.8.2021 (tedy v den původně naplánovaného živého semináře) ve večerních hodinách (od 17 - 21 hodin) společně s Greggem Bradenem organizujeme online živou akci a talk show (pouze pro účastníky semináře) přímo z televizního studia z Nového Mexika v USA do Prahy a zpět se simultánním překladem do českého jazyka. Tato akce bude rozdělena do dvou částí:

 • První část bude součástí plánovaného semináře s nejnovějšími zprávami a informacemi od Gregga Bradena. Bude se jednat o doplňující seminář s prezentací jako součást původně plánované živé akce s mnoha novými aktualitami. Vzhledem k současným celosvětovým událostem a množství informací, které s námi chce Gregg sdílet, Gregg uvítal rozšíření plánovaného semináře a další informace bude již nyní rád sdílet s účastníky v Praze.
  Máte možnost natočit krátký video-dotaz na Gregga a některé tyto video-dotazy budou odvysílány v přímém přenosu. Videa posílejte na info@greggbraden.cz. Dle časových možností bude možné také pokládat otázky během živého výsílání.
 • Druhou částí této akce bude velmi populární Talk show „Duše K“ Jaroslava Duška, tentokráte poprvé s Greggem Bradenem v přímém přenosu.
V současné době dolaďujeme veškeré detaily a budeme Vás o všem informovat co možná nejdříve a to prostřednictvím e-mailu.

Vaše vstupenky na živou akci v příštím roce nadále zůstávají v platnosti.

Vzhledem k tomu, že někteří z Vás nás žádají o navrácení vstupenek, respektive ceny za ně, upozorňujeme, že v tomto případě se řídíme zákonem č. 247/2020 Sb. - zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, tedy běží ochranná doba (dnes nejpozději do 31. 10. 2022), během které je odložena povinnost vrácení vstupného: 

https://advokatnidenik.cz/2020/10/21/vraceni-vstupneho-na-zrusene-akce-mohou- poradatele-odlozit-az-na-podzim-2022/

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-247

Prosím prostudujte si do detailu výše uvedený zákon. Z výše uvedeného zákona, kromě jiného, vyplývá, že

a) Pokud jste držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě, dle zákona máte nárok o okamžité navrácení vstupného, pokud o to požádáte.

b) dále máte právo do 31. 12. 2021 požádat pořadatele o vystavení poukazu na kulturní akci a tento poukaz Vám bude zaslán a můžete ho uplatnit na náhradní akci. To nic nemění na našem vstřícném kroku o automaticky prodloužené platnosti Vaší vstupenky.

PROHLÁŠENÍ GREGGA BRADENA PRO ÚČASTNÍKY JEHO SEMINÁŘE SHLÉDNĚTE PROSÍM ZDE: https://youtu.be/tUygiQEFwGM

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici, jen prosíme ještě jednou o Vaši trpělivost, abychom vše, i přes nepříznivé podmínky kolem nás, zdárně dokončili a aby se jak letošní akce, tak i akce v příštím roce (přesný termín upřesníme) staly pro Vás opravdovým zážitkem plným nejnovějších poznatků a informací. 

Co se týká Vašeho ubytování v Top Hotelu Praha, hotel nám vychází maximálně vstříc a všechny Vaše rezervace přímo v rezervačním systému hotelu bezplatně zruší a přesune poté na nový termín.
Pokud máte zájem, pošlete nám čísla Vašich rezervací v Top Hotelu, rádi Vám s touto záležitostí pomůžeme.
Jestliže se jedná o rezervace přes různé zprostředkovatele např. booking.com, v tomto případě kontaktujte přímo zprostředkovatele, tyto rezervace nemají spojitost s Top Hotelem a hotel nemůže do tohoto procesu zasáhnout.

V případě dalších otázek, pište prosím na e-mailovou adresu info@greggbraden.cz Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši podporu Gregga Bradena a těšíme se na Vás brzy na shledanou. 

S přátelským pozdravem

Tým pořadatele semináře Gregga Bradena v Praze

Informace od Gregga Bradena - Březen

Video Gregga Bradena ze dne 1.3.2021 pro účastníky semináře v Praze:

Co Vám setkání s Greggem přinese?

 • Lidský rozvoj

  Super-learning
  ● Zrcadlové neurony
  ● Balance stresu
  ● Omezení limitů
  ● Výkonnost
  ● Strategie myšlení
  ● Techniky zvládání stresu

 • Léčení

  ● Vytvářet hluboké stavy emocionálního a fyzického léčení
  ● Vliv vzpomínek, vliv buněčné paměti na náš život
  ● Techniky ke změně buněčných vzpomínek
  ● Propojení vědy a spirituality

 • Obnova DNA

  ● Omezení – zastavení eroze naší DNA, která vede k nemocem a ke stárnutí
  ● Telomery – délka telomer, anti anging

 • Vědomá komunikace

  ● Způsoby mluvení a naslouchání
  ● Prohlubování silných vzájemně obohacujících vztahů
  ● Otevřený způsob myšlení v komunikaci
  ● Mentální odolnost

 • Prosperita

  ● Nové objevy v osobních vztazích, obchodních vztazích, v životních rozhodnutích.
  ● Začlenění těchto objevů do vlastního života ve všech oblastech
  ● Využití svého potenciálu – odstranění bloků, programů a vzorců chování

O Greggu Bradenovi

Více Videí

Gregg Braden je americký, mezinárodně proslulý a respektovaný průkopník propojení vědy, duchovna a osobního lidského potenciálu. Je autorem desítek významných knih, které New York Times zařadil již několikrát mezi nejprodávanější. O jedinečnosti jeho knih svědčí i fakt, že jeho knihy byly přeloženy do 27 jazyků a byly vydány ve 30 zemích světa. Gregg Braden je take vynikající řečník a byl hostem v desítkách televizních a rozhlasových pořadů.

Více než 22 let Gregg pátrá ve vzdálených klášterech, vysokohorských vesničkách a v zapomenutých nebo nově nalezených textech, aby nám odhalil jejich nadčasová tajemství. Díky svému výzkumu byl schopen sepsat takové nadčasové knihy jako je například Božský kód, Zapomenutá tajemství hovoru s Bohem, Božská matice, Smysl změn, Bod Obratu, Hluboká Pravda, Kódy Vědomí, Matrix – Božský zdroj a mnohé další.

Greggův výzkum, práce a jeho knihy nám zcela jasně ukazují, že klíč k naší budoucnosti spočívá v moudrosti naší minulosti. Na základě tohoto nám Gregg ukazuje jakým způsobem se může změnit naše denní realita, týkající se našich vztahů, našeho zdraví i stárnutí, realita našeho denního života.

Poselství pro každého z nás je, jak specifická aktivace samotné moci ukryté v našem tělě může odvrátit některé z největších lidských utrpení, které kdy lidstvo postihlo. Na této akci zjistíte, co tato moc je a jak přesně Váš život zrcadlí či nezrcadlí Vaši vnitřní pravdu... a pravdu celého lidstva.

Program

Gregg Braden, ačkoliv procestoval již celý svět, teprve nyní poprvé zavítá do České republiky a do Prahy, aby zde uskutečnil svůj event a to v roce 2022. Přesné datum bude upřesněno později. Jsme velice rádi, že se nám podařilo po vydatném úsilí a vzhledem k časové zaneprázdněnosti Gregga akci zorganizovat.

Gregg Braden - tento průkopník propojení vědy, duchovna a člověka nám během jednoho dne odhalí vědecky podložené techniky, které mohou probudit náš mimořádný lidský potenciál a tak změnit svůj život. Gregg nám kromě jiného detailně přiblíží mocnou léčivou formu modlitby pocházející ze svitků od Mrtvého moře a přinese všem účastníkům poselství a způsob jak specifická aktivace samotné moci ukryté v našem těle nás může proměnit. Úpravy a změna programu vyhrazena.

Harmonogram
8:00 Vstup do sálu
9:00-10:30 Úvod
10:30-11:00 Přestávka
11:00-12:30 Program
12:30-14:00 Oběd
14:30-15:30 Program
15:30-16:00 Přestávka
16:00-17:30 Program
17:30 Podepisování knih, focení

hall - TOP HOTEL Praha

Kulturní setkání pod názvem "Human by Design - Seminář Gregga Bradena" – autora knih - "Co je člověk", "Kódy vědomí", "Bod Obratu", "Matrix", "Smysl změn" a mnoho dalších – se bude konat v sobotu dne 21.08.2021 v TOP HOTELu Praha****.
Akci bude uvádět Jaroslav Dušek.

Celá akce je kompletně simultánně překládán do českého jazyka profesionálními tlumočníky, se kterými máme výborné zkušenosti z předchozích let.
Event bude velmi silným obohacujícím zážitkem, umožňující vzájemnou komunikaci mezi účastníky a Gregem, doporučujeme tedy účastníkům, aby se oblékli do pohodlného oblečení, díky kterému se budou cítit dobře a pohodlně. Náš tým se bude celou dobu take snažit, aby Vaše účast na akci byla pro Vás radostí a abyste si odnesli s sebou mnoho poznatků, které můžete uplatnit ve svých životech.
Pro mimopražské učastníky, kteří se chtějí v TOP Hotelu Praha i ubytovat, nahlaste prosím heslo “MIRAMI" při Vaší rezervaci ubytování a bude Vám poskytnuta sleva na ubytování.

Vstupenky

Silver

 • Vstupenka ve 3. sektoru
 • Možnost oběda(+350Kč)*

Gold

 • Vstupenka v 2. sektoru
 • Záznam z akce
 • Možnost oběda(+350Kč)*

VIP

 • Vstupenka v 1. sektoru
 • Záznam z akce
 • Coffee break
 • VIP oběd

*Oběd(Silver, Gold) - klikněte "přidat zboží", po vybrání vstupenky. Oběd na místě dokoupit nelze.

Objednávat můžete zde. Pokud si přejete platit bankovním převodem, neváhejte nás kontaktovat.
Oběd si je možné objednat ("přidat zboží") po vybrání sedadla za 350 Kč (netýká se VIP).
Celý event je kompletně simultánně překládán do českého jazyka profesionálními tlumočníky, se kterými máme výborné zkušenosti z předchozích let.
Obchodní podminky

Reference

 • Organizace kulturních seminářů v hotelu HILTON Praha - Léčebné kódy Dr. Alexe Loyda v roce 2013, 2014 a v Grandior Hotel Prague v roce 2015 s celkovou účasti 1800 účastníků.
 • Organizace kulturního semináře Dr. Bruce Liptona v Praze dne 13.10.2018 a organizace jeho návštěvy v "Trochu Inak Talkshow" v Bratislavě - záznam
 • Organizace certifikačních seminářů "Léčebné kódy" na zámku Štiřín s Mira M. Liškovou
 • Organizace pořadu "Trochu Inak" s Adélou Vinczeovou v Olomouci v roce 2019

Partneři

TOP HOTEL Praha
Blažimská 1781/4
149 00 Praha 4

Mirami Media s.r.o

logo
 • Adresa společnosti:
  • - K Větrovu 535, 25168 Kamenice, Praha-Východ
  • - IČ: 02668122, DIČ: CZ02668122
  • - Spisová značka: C 221646 vedená u Městského soudu v Praze